CÁC VĂN BẢN CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2023-2024

Tên file: Huong-dan-nhiem-vu-nam-hoc-GDTrH-2023-2024-cua-SGDDT.pdf
Tải về
Tên file: 14-8.-QD-Khung-KH-TG-nam-hoc-2023-2024.pdf
Tải về
Tên file: 18.8.2023-CV-1188-HD-TO-CHUC-KTDG-TU-NAM-HOC-2023-2024.pdf
Tải về
Tên file: HD-KEHOACHTHOIGIAN-2023-2024-HC.pdf
Tải về
Tên file: 1164_SGDDT-_16082023-signed.pdf
Tải về

XEM NỘI DUNG TẠI FILE ĐÍNH KÈM .