Tổ chức công đoàn trường

16Th5/23
67f1239f66ca8f94d6db

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CAM KẾT BẢO ĐẢM ATGT TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2023 VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CỔNG TRƯỜNG AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG.

Sáng ngày 15/5/2023, tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn Tràm Chim, Công an huyện Tam Nông phối hợp

16Th3/23
334047271_205862435357888_328566098797175325_n

THƯ NGỎ VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “HỘI CHỢ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, DỤNG CỤ HỌC TẬP” NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM

THƯ NGỎ CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG PHẠM THÀNH CÔNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG “HỘI CHỢ TRAO ĐỔI, CHIA