20Th6/22
z3507068587374_66f41b5d91340cdaf870cd09a830591f

TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM HỌP MẶT CHÚC MỪNG CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG VÀ THẦY NGUYỄN VĂN RƠI VỀ ĐƠN VỊ MỚI.

Chiều ngày 20 /6/2022 tập thể CB-GV-NV trường THCS Tràm Chim đã có buổi họp mặt, chúc mừng Cô Nguyễn