06Th2/22
Xanh lá Covid-19 Đơn giản Danh bạ Đường dây nóng Bài đăng Twitter (1)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP CỦA HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG TỪ NGÀY 07/02/2022

Nhà trường xin thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh các lớp , Kế hoạch tổ chức

29Th1/22
z3148105810359_16650b1e2571f6ed7fcf6757204f2ecf

TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM HỌP MẶT XUÂN NHÂM DẦN 2022.

Vừa qua Ban giám hiệu(BGH)- Chủ tịch Công đoàn( CTCĐ) trường, cùng tập thể nhân viên và Tổ trưởng chuyên