20Th6/22
z3507068587374_66f41b5d91340cdaf870cd09a830591f

TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM HỌP MẶT CHÚC MỪNG CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG VÀ THẦY NGUYỄN VĂN RƠI VỀ ĐƠN VỊ MỚI.

Chiều ngày 20 /6/2022 tập thể CB-GV-NV trường THCS Tràm Chim đã có buổi họp mặt, chúc mừng Cô Nguyễn

29Th1/22
z3148105810359_16650b1e2571f6ed7fcf6757204f2ecf

TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM HỌP MẶT XUÂN NHÂM DẦN 2022.

Vừa qua Ban giám hiệu(BGH)- Chủ tịch Công đoàn( CTCĐ) trường, cùng tập thể nhân viên và Tổ trưởng chuyên

19Th1/22
Vàng và Cam Trừu tượng Tết Nguyên Đán Đồ họa mạng xã hội

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC VÀ NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2022 CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐỒNG THÁP.

Theo thông báo số 04/TB-SGDĐT ngày 19/01/2022 của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp. Tết Âm lịch Nhâm Dần