Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
SỬ27/10/2017THCS TRÀM CHIMBài 35 : VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tải về
SỬ27/10/2017THCS TRÀM CHIMBµi 13: T×NH H×NH PH¸T TRIÓN KINH TÕ – X· HéI KHU VùC §¤NG ¸ Tải về
SỬ27/10/2017THCS TRÀM CHIMBài 23: KINH TẾ , VĂN HÓA THẾ KỈ XVI - XVIII Tải về
Sử27/10/2017THCS Tràm ChimTiết 13- Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Tải về
Sử27/10/2017THCS Tràm ChimBÀI 22: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH Tải về
Sử27/10/2017THCS Tràm ChimHOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI ĐỚI LẠNH Tải về
Sử27/10/2017THCS Tràm ChimTIẾT 45- BÀI 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN- ĐẢO Tải về
AV26/10/2017THCS TRÀM CHIMUnit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE Tải về
AV26/10/2017THCS TRÀM CHIMUnit 15: GOING OUT Lesson 1: A.1 Tải về
TOÁN 23/10/2017THCS TRÀM CHIMCHUYÊN ĐỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT Tải về
TLTH29/03/2018Phòng GD & ĐT Tam NôngTài liệu tập huấn thi Tốt nghiệp THPT QG năm 2018 Tải về
TLTT02/10/2017Phòng GD & ĐT Tam NôngBài giảng : Kỹ năng viết kịch bản tuyên truyền trong trường học Tải về
TLTT27/09/2017Phòng GD & ĐT Tam NôngBài giảng: Công tác Y tế trường học và Phòng chống tai nạn thương tích. Tải về
TLTT27/09/2017Phòng GD & ĐT Tam NôngĐề cương tuyên truyền: Phổ biến pháp luật giao thông đường bộ Tải về
TLTT27/09/2017Phòng GD & ĐT Tam NôngĐề cương tuyên truyền: Phòng, chống tai nạn đuối nước. Tải về
SỬTHCS TRÀM CHIMBài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII) Tải về
SửTHCS Tràm ChimTỰ NHIÊN DÂN CƯ XÃ HỘI VÀ CHÂU PHI Tải về
TOÁNTHCS TRÀM CHIMTIẾT 52. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMBài 5 : TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC – CẠNH – GÓC ( G. C . G ) Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMHEÄ THÖÙC VEÀ CAÏNH VAØ GOÙC TRONG TAM GIAÙC VUOÂNG Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIM§7. Tø gi¸c néi tiÕp Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMBÀI 6. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIM§8. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMTiết 58, Bài 3: QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH TAM GIÁC Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMTiết20 §12. Hình vuông Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMHÌNH CHỮ NHẬT Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMBài 7: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMTiết 100. §16. Tìm tỉ số của hai số Tải về
TOÁN15/10/2017THCS TRÀM CHIMTiết 23-Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Tải về
TOÁN 15/10/2017THCS TRÀM CHIMBÀI 6 MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ Tải về
CN15/10/2017THCS TRÀM CHIMBÀI 8 SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÝ TRONG NHÀ Ở (tt) Tải về
CN15/10/2017THCS TRÀM CHIMBÀI 21: TỔ CHỨC BỮA ĂN HỢP LÍ TRONG GIA ĐÌNH Tải về
13/10/2017Trường THCS Tràm ChimBÀI 5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG Tải về
Tin học13/10/2017Trường THCS Tràm ChimHỌC VẼ VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA Tải về
Tin học13/10/2017Trường THCS Tràm ChimBài 6: CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN Tải về
TOÁN12/10/2017THCS TRÀM CHIMTiết 20: HÌNH VUÔNG Tải về
TOÁN12/10/2017THCS TRÀM CHIMTRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT Tải về
TL10/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMBài 25: THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH Tải về
Công nghệ10/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMBài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT Tải về
10/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMTiết 31 – Bài 27. LỰC ĐIỆN TỪ Tải về
10/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMTiết 55-Bài 48 MẮT Tải về
Anh văn10/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMUnit 13 ACTIVITIES AND THE sEASONS Tải về
Anh văn10/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMUnit 12: sports and pastimes Tải về
Anh văn10/10/2017TỔ AV TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMUnit 5 – The media Tải về