Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
so2328/04/2017Truongtai lieu moi Tải về
02/QĐ-PGDĐT-KHTC04/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định về việc công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023 Tải về
29/QĐ/UBND-HC19/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông [...] Tải về
40/TB-HĐTD13/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 tham dự [...] Tải về
26/QĐ-UBND-HC12/01/2023Phòng GD & ĐT Tam NôngQuyết định công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo [...] Tải về
936/TB-UBND27/12/2022Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình 2Thông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về
Hướng dẫn học bạ module mới DTP Tải về
190-190a THCSTC-VPPHÂN KHAI DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ NĂM 2022 TRƯỜNG THCS TRÀM CHIM Tải về
KẾ HOẠCH Thực hiện ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018 Tải về
Số: 1081/PGDĐT-TCCBPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè Tải về
Số:¬62/KH-THCSTC07/09/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMKẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 Tải về
S6: 36/QD-HDSK07/07/2017HOI BONG XET DUYET SANG KIEN TN QUYET DINH Ve viec cong nh4n sang Men kinh nghiem ca nhan nam hoc 2016 - 2017 Tải về
Số: 99/KH-THCSTC02/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMKẾ HOẠCH Xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2017 - 2018 Tải về
Số: 166/QĐ-THCSTC02/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMQUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2017-2018 Tải về
98/QĐ-THCSTC02/10/2017TRƯỜNG THCS TRÀM CHIMKẾ HOẠCH Bồi dưỡng nâng cáo chất lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên Năm học: 2017-2018 Tải về