16Th5/23
67f1239f66ca8f94d6db

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CAM KẾT BẢO ĐẢM ATGT TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM 2023 VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CỔNG TRƯỜNG AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG.

Sáng ngày 15/5/2023, tại Trường Trung học cơ sở Thị trấn Tràm Chim, Công an huyện Tam Nông phối hợp