Thư viện Trường THCS Tràm Chim đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc”

Tổ chức tuyên truyền mô hình “Ngày thứ 2 pháp luật”

Tổ chức dạy học STEM chủ đề Tình hình phát triển kinh tế xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sơ kết học kỳ 1

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Tiết học trải nghiệm môn Công Nghệ- Trường THCS Tràm Chim

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcstramchim 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcstramchim 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay