V/v hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT

(TT) HƯỚNG DẪN ĐỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

HƯỚNG DẪN ĐỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 29 VÀ 30

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ THCS TRÀM CHIM

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học qua internet trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcstramchim 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcstramchim 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay