Trường THCS Tràm Chim tổ chức hội thảo về “Nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

LÝ LỊCH GIÁO VIÊN

Phát động Phong trào “Nói không với rác thải nhựa” và đưa vào sử dụng mô hình “Phân loại rác” qua Công trình Măng non của Liên Đội trường THCS Tràm Chim

Quy chế

Trường THCS Tràm Chim tham gia cuộc thi”Sáng tạo khoa học kĩ thuật huyện Tam Nông dành cho học sinh” năm 2019.”

Nguyện vọng học lớp 10 hệ GDTX đến Trường THPT Tràm Chim

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Đại số 7

Giáo viênthcstramchim 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Hình học 7

Giáo viênthcstramchim 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay