KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CỦA CÔNG TY GAIA

Tên file: KHUNG-THCS-36-TIET-co-moc-nam-hoc-23-24-1.pdf
Tải về
Tên file: KHUNG-THCS-36-TIET-co-moc-nam-hoc-23-24.pdf
Tải về

Nhà Trường thông báo đến quý phụ huynh và các em học sinh về khung chương trình giáo dục kỹ năng sống của công ty GAIA, hiện đang triển khai tại trường.

chi tiết xem file đính kèm